Det nærmer seg siste modul av «Bærekraftige rideskoler – et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet.»

Publisert:
22/4/22
Fornøyde deltakere og kursholdere etter modul 1 som ble gjennomført høsten 2021.

Helgen 7. og 8. mai samles de 18 deltagerne i den første utgaven av kurset Bærekraftige rideskoler for siste gang. Samlingen foregår på Starum, med oppstart lørdag morgen.

Siden oppstart høsten 2021 har de deltatt på en fysisk og en digital samling, dette blir tredje og siste samling. Det er viktige og interessante temaer som presenteres.

Det blir et ønsket gjensyn med Lotta Hillbom, denne gangen vil fokuset være på rideskolenes nøkkeltall, kundebehandling og vertskapsroller.

NRYF vil ha et foredrag om samarbeid mellom rideskoler og rideklubber. Det er nettopp gjennom samarbeid vi oppnår felles nytte i form av økt rekruttering og aktivitet i rideklubben, og økt aktivitet og inntjening for rideskolen.

Det vil også være foredrag om praktisk regnskapsføring, ansettelser, dyrevelferd og det er satt av tid til veiledning for å jobbe med sluttresultatet av dette kurset – deltagernes egen bedriftshåndbok.

Første modulen viste at det er kjærkommet å kunne dele tid med kollegaer, og vi gleder oss derfor til å kunne møtes fysisk igjen nå. Denne gangen skal deltagerne bo på Quality Strand hotell på Gjøvik. Selve kurset holdes på Norsk Hestesenter.

Etterspørslene etter dette kurset har vært stor, og det vil legges ut invitasjon til høstens kurs i månedsskiftet mai/juni.  Ønsker du å lese mer om dette kurset, ta en titt her.