Vellykket kurshelg hos Norsk Hestesenter på Starum

Publisert:
7/10/21
Fornøyde deltakere og kursholdere etter endt kurshelg. Se video og bildegalleri lenger ned i saken.

I helgen ble første modul av kurset «Bærekraftige rideskoler - et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet» - gjennomført hos Norsk Hestesenter (NHS) på Starum. - Den første modulen ble en større suksess enn vi turte å håpe på forhånd, sier kursansvarlig Hanne Dahl Lien ved NHS.

Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund og Bransjeforeningen for Rideskoler har over en lengre periode samarbeidet om utviklingen av modulkurset, men helgen viste også at det er et stort potensial for å samarbeide enda mer mellom organisasjonene og rideskolene.

-En felles møteplass som dette gir både inspirasjon og erfaringsutveksling. Tilbakemeldingene er at mange rideskoler føler seg faglig alene, og behovet for å diskutere og dele erfaringer har til nå ikke blitt dekket godt nok. Med det initiativet som tas nå, møter vi i større grad dette behovet, sier Hanne.

Temaene som ble tatt opp i den første modulen var blant annet omdømme, hestevelferd, økonomi og drift, og ifølge evalueringsskjemaet deltakerne har besvart i ettertid av kurset var dette nyttige temaer med flinke foredragsholdere.

Kurset startet fredag med et «digitalt forkurs» for de deltakerne som ønsket det, og her fikk deltakerne en gjennomgang i Teams, Canvas, Word, Excel og Power Point. Kvelden ble avsluttet med et felles måltid, god stemning og flere nye bekjentskap ble stiftet.

Tidlig lørdag morgen var kurset for alvor i gang, og arrangørene presenterte seg etter tur og orden før Camilla Garmann, direktør i Rikstoto, hadde et engasjerende foredrag om omdømme og hestens rolle i samfunnet, sett fra hennes ståsted. Tett etterfulgt av dette snakket Vibeke Edvardsdal, veterinær på NHS, om «Hestevelferd – en sunn rideskolehest». Dette ga grunnlag for mange gode diskusjoner.

Generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer, tok over stafettpinnen etter Vibeke, og Beate fortalte mer om «Trygg Rytterglede for alle», en rapport som tar for seg viktige temaer som forebygging av seksuell trakassering, mobbing og uønsket atferd.

Etter en rask lunsj beveget deltakerne seg utendørs hvor Øystein Bakken og Haldor Braastad fra Norsk Hestesenter snakket om Bransjestandard Hest, et kvalitetssystem til hjelp for hestebransjen, og om vedlikehold og daglig drift av baner og bygninger. Til tross for mange nyheter om høy vannføring flere steder i Norge slapp deltakerne med skrekken, og værgudene stod oss bi mens vi oppholdt oss utendørs.

Modulkurset, som består av tre deler, vil munne ut i «Bedriftshåndboken». Hanne Dahl Lien hadde en liten gjennomgang av denne håndboken før hovedattraksjonen denne helgen, svenske Lotta Hilbom, overtok podiet. Lotta Hillbom har lang erfaring som rideskolesjef og virksomhetssjef i ideelle foreninger. Hun er i dag klubbrådgiver ved Svenska Ridsportförbundet.  I fire timer på lørdag og fire timer på søndag snakket Lotta engasjerende og entusiastisk om visjoner, handlingsplaner, prissetting, budsjett og regnskap i rideskolene. Det var mange gode diskusjoner, og Lotta ga hver enkelt deltaker individuelle råd tilpasset deres bedrift.

Sist ut av foredragsholderne var Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, som på søndag snakket om hestevelferd og den praktiske biten med tanke på Mattilsynet, lover og regler.

I alle pauser og måltider gikk praten for fullt, og det er kanskje noe av det aller viktigste med dette kurset. – De uformelle samtalene over en kopp kaffe, hvor det kommer frem mange gode ideer, man får knyttet nyte kontakter og avlet frem nye samarbeid, det er svært viktig, fastslår Hanne.

Nå som modul 1 er gjennomført gjenstår to moduler, et digitalt og et fysisk.

- Nå skal vi gå nøye igjennom evalueringsskjemaene og de tilbakemeldingene og innspillene vi har fått etter helgen. Det er første gang vi holder dette kurset, så alle innspill er viktige for å gjøre fremtidens kurs  enda bedre. De som søkte på årets kurs og ikke fikk plass har prioritert plass på neste års kurs – for det blir nemlig flere kurs senere, sier Hanne og fortsetter: - En helg som dette gir deltagerne mye inspirasjon både til egen drift, men viser også at man ikke er alene. Det er flott å kjenne på den faglige kompetansen, engasjementet og ikke minst kjærligheten til hesten som disse deltagerne har vist oss. Det gir oss bekreftelse på at dette prosjektet er viktig og riktig.