Vi har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen

Publisert:
10/12/21

I høst søkte rideskoler.no Sparebankstiftelsen DNB om støtte til utvikling av kurset «Bærekraftige rideskoler», samt. til refusjon av deltageravgiften i pilotprosjektet. I november fikk prosjektleder Hanne K. Dahl Lien en telefon fra Sparebankstiftelsen om at vi hadde fått tildeling.

- Det blir jubelscener av slikt, smiler Hanne. - Dette prosjektet betyr utrolig mye for alle de tre organisasjonene Norges Rytterforbund, Bransjeforeningen for rideskoler og Stiftelsen Norsk Hestesenter som samarbeider om prosjektet, og det å få støtte til å utvikle kurs og læremateriale vil være med på å senke kostnadene for neste års kurs, noe som igjen vil komme deltagerne til gode. I tillegg vil alle årets deltagere som gjennomfører kurset, altså de som har deltatt på alle tre modulene og levert bedriftshåndboken som et sluttresultat, få dekket utgiftene i forbindelse med kurset.

«Bærekraftige rideskoler» er et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet, og som skal ruste rideskolene til å bli den tilgjengelige og foretrukne fritidsaktiviteten blant barn og unge i nærmiljøet.

- Vi er utrolig stolte og lykkelige over at arbeidet som gjøres med barn og unge i de 200 rideskolene rundt i landet blir anerkjent på denne måten av Sparebankstiftelsen, sier rektor og direktør ved Norsk Hestesenter Cecilie Gaarder Skaug. - Hesten er en ressurs for folkehelse i kommunene gjennom rideskoler, og vi ser også at ridning bidrar til at utøverne utvikler og bygger både relasjonskompetanse og lederegenskaper. Det er også en idrett for de som faller utenfor mer tradisjonelle idretter som fotball, håndball og ski.

Generalsekretær Beate Heieren Hundhammer i Norges Rytterforbund takker Sparebankstiftelsen DNB for generøs støtte til arbeidet med å løfte rideskolene slik at alle elever skal oppleve et profesjonelt tilbud av høy kvalitet. -Rideskoler er vår viktigste arena for rekruttering til ryttersporten, og denne støtten bidrar til å nå vårt mål om økt anerkjennelse i samfunnet for hva rideskolene betyr for vår idrett.

Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her.