Modulkurs for deg som driver rideskole

Publisert:
14/6/22

Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler inviterer til kurset «Bærekraftige rideskoler – et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet».

Hvem er kurset for: 

For alle dere som driver rideskole eller sitter i et verv i rideklubben som gir deg ansvar for rideskoledrift. Kurset består av 3 moduler. Alle emnene følges opp individuelt med veiledning og tilpasses din rideskole. Etter endt kurs vil du ha produsert en bedriftshåndbok for din rideskole som vil være full av tips, konkrete fremgangsmåter og planer. Det må påregnes noe egenarbeid med håndboken mellom modulene. Omdømme, etikk og hestevelferd vil være en rød tråd i alle modulene.

Modul 1 vil være 28.-30. oktober 2022 på Norsk Hestesenter.

Modul 1 handler om praktisk drift av en rideskole. Blant andre kommer Lotta Hillbom og foreleser for oss om “Rideskoler drift med tanke på lønnsomhet og motivasjon”

Modul 2 vil være 14.-15. januar2023, denne vil være digital.

Modul 3 vil være 12.-14 mai 2023 på Norsk Hestesenter.

Pris for modul 1, 2 og 3 er samlet 6.000.- Kost og losji kommer i tillegg.

Påmelding:

Skriv en søknad der du forteller om deg selv og din bedrift. Den må inneholde følgende:

  • Kort informasjon om deg som deltager (Navn, alder, erfaring, din rolle i bedriften du jobber i og hvilke arbeidsoppgaver du har)
  • Kort informasjon om bedriften du «representerer»: lokalitet, aktiviteter, størrelse (antall hester, elever og ansatte) driftsform, tilknytning til klubb eller ikke.

Send søknaden til: hanne.dahl@nhest.no innen 19.juni. Hanne svarer også på spørsmål om modulene.

Vi tar inn maks 15 deltagere. Du får beskjed innen 30. juni om du har kommet med eller ikke.

Hovedfokuset i Kurset Bærekraftige rideskoler er:

  • Strukturering av rideskoledriften
  • Økonomistyring
  • Lover og regelverk: Mattilsynet/hestevelferd, ansettelser, forsikringer, skatt., mva mm.
  • Omdømmebygging
  • Samarbeid, andre rideskoler, rideklubber, kunder og lokalmiljø
  • Vi bruker aktuelle og relevante foredragsholdere som bidrar til at kvaliteten på sluttproduktet, "Bedriftshåndboken", blir høy.