For rideskolebransjen

Denne siden vil utvikles utover 2021, med blant annet kompetansehevende materiell for rideskolen. Dersom du ikke finner rideskolen din på kartet kan du sende en epost til rideskolekart@gmail.com slik at vi får lagt inn rideskolen.

Sammen om rideskolen – fra fritidsinteresse til idrett

Til alle dere som eier/drifter rideskoler

I 2019 begynte Norges Rytterforbund (NRYF), Norsk Hestesenter (NHS) og Bransjeforeningen for rideskoler (BFR) et samarbeidsprosjekt, som har til hensikt å lage en oversikt over alle rideskoler i Norge. Dette mener vi er en viktig jobb for å kunne synliggjøre omfanget av denne delen av hestebransjen, styrke bildet av hestesporten som attraktiv og sikker, og ikke minst kunne skape en plattform for alle dere som driver rideskoler - uansett størrelse, aktiviteter, fasiliteter eller beliggenhet. Dere gjør en utrolig viktig jobb med å formidle hestekunnskap, slik at sikker og god hestehåndtering kan gjennomsyre alle deler av hestesporten i Norge.

Rideskolene i Norge har et stort ansvar. Dere som eier og drifter dem skal sørge for at dere tilbyr en trygg og attraktiv fritidsinteresse for alle aldre, kjønn, etnisk bakgrunn, psykiske og fysiske tilstander. Dere skal rekruttere til sporten, og dere skal rekruttere nye generasjoner til ridelæreryrket. NRYF, NHS og BFR ønsker med dette prosjektet å vise vår respekt for rideskolen, og gi dere den oppmerksomheten dere fortjener i samfunnet. Vi ønsker å stå sammen med rideskolene i utviklingen av norsk hestesport.

Derfor er det med stolthet vi nå presenterer nettsiden «rideskoler.no». Siden har en kartfunksjon som viser akkurat hvor din rideskole ligger, sammen med kontaktinformasjon som gjør det enkelt for interesserte kunder å ta direkte kontakt med din bedrift. Vi ønsker at dette kan bidra til å styrke rideskolene sin posisjon i lokalsamfunnet som idrettsarena og fritidsaktivitet, sosial møteplass og en arena for inkludering.

Vi ønsker at nettsiden bidrar til at alle som driver rideskoler får en felles plattform, hvor man kan nå hverandre, og hvor du kan få tilbud om kompetanseheving og holde deg oppdatert på aktuelle saker som er viktig for driften, uavhengig av driftsform. Dette vil ligge under en egen fane på rideskoler.no.

Rideskoler.no har også en egen del for de som vil begynne å ri. Med forklaringer og relevant informasjon som er nyttig for de som er helt nye. Her vil de også komme direkte inn på kartet, slik at de kan finne en rideskole i sitt nærmiljø.

Nettsiden ble lansert i februar 2021, og det ble også laget en videosnutt til sosiale medier for å vekke interesse og nysgjerrighet for rideskoler.no som du kan se blant annet her.

Det er viktig at kontaktinformasjonen til den enkelte rideskole er riktig. Gå inn på kartet her for å dobbeltsjekke.

Er all informasjon om din rideskole riktig? Ligger rideskolen riktig i kartet? Gi tilbakemelding på e-post hvis det er noe som må rettes opp.

Koronavirus på hest

Koronavirus er blitt en sykdom norske veterinærer stadig oftere diagnostiserer hos hest. Ekvint koronavirus, ECoV, ble første gang oppdaget i USA i 1999, og til tross for at navnene klinger likt, er ikke ECoV linket til Covid-19. Disse to virusene tilhører ikke samme familien. ECoV er ikke en zoonose og kan ikke smitte fra hest til menneske.

Les mer
Illustration/Horse. Foto: dreamstime.com

Ta kontakt med oss

Har du som rideskoleeier/drifter spørsmål til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund eller Bransjeforeningen for rideskoler, ta kontakt!

Brev illustrasjon
hanne.dahl@nhest.no