For rideskolebransjen

På denne siden finner du blant annet nyheter og kompetansehevende materiell for rideskolen. Dersom du ikke finner rideskolen din på kartet kan du sende en epost til rideskolekart@gmail.com slik at vi får lagt inn rideskolen.

Nyheter

5/7/2021

Bærekraftige rideskoler – opptak gjennomført.

Opptaket til kompetansekurset er nå gjennomført, og det var mange gode søkere!

Foto: Norsk Hestesenter
11/6/2021

Kurs for deg som driver rideskole

Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler inviterer til kurset «Bærekraftige rideskoler – et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet».

Kady Besseberg og Stutteri Enga ble rideskole nummer 200 på kartet til rideskoler.no, her er Kady sammen med Engas Naranja. Foto: Avlshest.no
6/6/2021

Rideskole nummer 200!

Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for Rideskoler lanserte tidligere i år nettsiden «rideskoler.no» - som viser veien både til og for rideskolene. Nå har vi rundet 200 rideskoler på vårt rideskolekart!

Bærekraftige rideskoler
- Et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet.

Ridelærer illustrasjon

I februar 2021 ble rideskoler.no lansert som et resultat av et samarbeid mellom Norsk Hestesenter, Bransjeforeningen for rideskoler og Norges Rytterforbund.
Rideskoler.no har 2 mål. Det ene er å være en informasjonsside for nye rideskoleryttere og deres foreldre, det andre er å være en kompetanseplattform for rideskolebransjen. Vi ønsker at rideskolen skal være den foretrukne fritidsaktiviteten blant barn og unge i ditt nærmiljø og håper at vi skal kunne bidra til det gjennom nettverksbygging og kompetansepåfyll. Som en del av kompetanseplattformen kommer vi før sommeren 2021 med mer informasjon om et modulkurs for rideskolebransjen. Kurset har som mål å gi deg som eier/drifter/leder av en rideskole veiledning og tips som fremmer en sunn drift av rideskolen, og er åpent for alle typer rideskoler. Kurset vil strekke seg over 3 samlinger hvorav 2 vil være med fysisk oppmøte på Norsk Hestesenter på Starum, og en vil være digital. Det vil også være korte digitale treff mellom samlingene. Første modul vil gjennomføres 1.-3.oktober 2021, andre modul vil gjennomføres i januar 2022 og siste modul vil gjennomføres i mai 2022.

I løpet av kurset vil det være en gjennomgang av emner som praktiske tiltak i rideskole driften, ledelse av ansatte, kommunikasjon mot kunder, både nye og eksisterende, samt hvordan legge til rette for økonomisk lønnsom drift.
Vi vil også legge opp til et forkurs i grunnleggende IT ferdigheter og digitale verktøy (sosiale medier og påmeldingssystemer) for de som ønsker å delta på dette.

Alle emnene følges opp individuelt med veiledning og tilpasses din rideskole. Etter endt kurs vil du ha produsert en bedriftshåndbok for din rideskole som vil være full av tips, konkrete fremgangsmåter og planer.
Vi ønsker å skape et nettverk for kursdeltagerne slik at du både under og etter kurset har et forum for erfaringsdeling.
Alle kursdeltagere vil motta et kursbevis etter endt kurs.

Det arbeides med en finansieringsplan og vi ønsker at kurset skal være så gunstig i pris som mulig for deltagerne, emneplan for de ulike modulene med navn på forelesere, pris og datoer, samt påmelding, kommer før sommeren.

Vi håper du har lyst til å delta!

Godkjent hestevirksomhet

Ønsker du å bli en «Godkjent hestevirksomhet»? Bedrifter som kan dokumentere at de følger kvalitetssystemet Bransjestandard hest kan søke Norsk Hestesenter om å bli godkjent. Bransjestandard hest er en del av kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Norsk Hestesenter administrerer godkjenningsordningen, men selve kontrollfunksjonen utføres av Matmerk. Godkjente bedrifter har rett til å markedsføre seg med logoen «Godkjent hestevirksomhet». Godkjenningen viser at du tar sikkerhet og hestevelferd på alvor, og at du jobber systematisk med HMS og holder en høy faglig og etisk standard.

Les mer
Godkjent hestevirksomhet

Sammen om rideskolen – fra fritidsinteresse til idrett

Til alle dere som eier/drifter rideskoler

I 2019 begynte Norges Rytterforbund (NRYF), Norsk Hestesenter (NHS) og Bransjeforeningen for rideskoler (BFR) et samarbeidsprosjekt, som har til hensikt å lage en oversikt over alle rideskoler i Norge. Dette mener vi er en viktig jobb for å kunne synliggjøre omfanget av denne delen av hestebransjen, styrke bildet av hestesporten som attraktiv og sikker, og ikke minst kunne skape en plattform for alle dere som driver rideskoler - uansett størrelse, aktiviteter, fasiliteter eller beliggenhet. Dere gjør en utrolig viktig jobb med å formidle hestekunnskap, slik at sikker og god hestehåndtering kan gjennomsyre alle deler av hestesporten i Norge.

Rideskolene i Norge har et stort ansvar. Dere som eier og drifter dem skal sørge for at dere tilbyr en trygg og attraktiv fritidsinteresse for alle aldre, kjønn, etnisk bakgrunn, psykiske og fysiske tilstander. Dere skal rekruttere til sporten, og dere skal rekruttere nye generasjoner til ridelæreryrket. NRYF, NHS og BFR ønsker med dette prosjektet å vise vår respekt for rideskolen, og gi dere den oppmerksomheten dere fortjener i samfunnet. Vi ønsker å stå sammen med rideskolene i utviklingen av norsk hestesport.

Derfor er det med stolthet vi nå presenterer nettsiden «rideskoler.no». Siden har en kartfunksjon som viser akkurat hvor din rideskole ligger, sammen med kontaktinformasjon som gjør det enkelt for interesserte kunder å ta direkte kontakt med din bedrift. Vi ønsker at dette kan bidra til å styrke rideskolene sin posisjon i lokalsamfunnet som idrettsarena og fritidsaktivitet, sosial møteplass og en arena for inkludering.

Vi ønsker at nettsiden bidrar til at alle som driver rideskoler får en felles plattform, hvor man kan nå hverandre, og hvor du kan få tilbud om kompetanseheving og holde deg oppdatert på aktuelle saker som er viktig for driften, uavhengig av driftsform. Dette vil ligge under en egen fane på rideskoler.no.

Rideskoler.no har også en egen del for de som vil begynne å ri. Med forklaringer og relevant informasjon som er nyttig for de som er helt nye. Her vil de også komme direkte inn på kartet, slik at de kan finne en rideskole i sitt nærmiljø.

Nettsiden ble lansert i februar 2021, og det ble også laget en videosnutt til sosiale medier for å vekke interesse og nysgjerrighet for rideskoler.no som du kan se blant annet her.

Det er viktig at kontaktinformasjonen til den enkelte rideskole er riktig. Gå inn på kartet her for å dobbeltsjekke.

Er all informasjon om din rideskole riktig? Ligger rideskolen riktig i kartet? Gi tilbakemelding på e-post hvis det er noe som må rettes opp.

Inspirasjonsplan

Vi vet alle at kravene om kvalitet, sikkerhet og valuta for pengene blir stadig høyere for barn og voksnes fritidsinteresser. Med dette heftet ønsker vi å kunne gi et verktøy som kan brukes til å måle kvalitet og framgang hos rytterne/kundene i rideskolen. Vi som har utarbeidet dette jobber på ridelærer-utdanningen ved Norsk Hestesenter. Vi har begge lang erfaring fra rideskoler i Norge og Sverige og vi har utdannet oss innen pedagogikk, ridelære og unghesttrening. Og vi brenner for rideskolene! Dette heftet er ment å være en idebok der du kan finne tips og rådsom gjør det enklere å sette seg mål for rideskolen og dens elever.

Starum, februar 2016
Christien Kloos og Hanne Dahl Lien
Ta en titt

Samleside smittevern hest

Smitte av ulike sykdommer blant hestene våre kan oppstå når som helst. I det å utøve god hestevelferd ligger det at vi har et ansvar for å holde hestene våre friske. Det er viktig at man daglig følger med på hestens helsetilstand. Når du vet hvordan hesten fremstår når den er frisk og har det bra, er det lettere å se om det er tegn på om noe er galt. Gode smittevernsrutiner er viktig både i det daglige, under transport, ved treninger og ved deltagelse i stevner både i Norge og utlandet. På Rytterforbundet sine nettsider er det laget en samleside for smittevern hest.

Gå til samleside
Illustrasjon hest

Nasjonal veileder hest

Veiledningen skal være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv. Veilederen er spesielt rettet mot landets kommuner, ettersomdet er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og fordi kommunen eraktuell som kjøper av hestebaserte tjenester. Veilederen inneholder faktabasert informasjon,praktiske eksempler, kontaktinformasjon og lenker til aktuelt regelverk. Med dette verktøyethåper vi å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette fornæringsutvikling i kommunene.

Målet med veilederen er å gi et bilde av det norske hesteholdet. Deretter er intensjonen at veiledningen skal være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv.
Se veileder

Ta kontakt med oss

Har du som rideskoleeier/drifter spørsmål til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund eller Bransjeforeningen for rideskoler, ta kontakt!

hanne.dahl@nhest.no