For rideskolebransjen

På denne siden finner du blant annet nyheter og kompetansehevende materiell for rideskolen. Dersom du ikke finner rideskolen din på kartet kan du sende en epost til rideskolekart@gmail.com slik at vi får lagt inn rideskolen.

Nyheter

Samleside smittevern hest

Smitte av ulike sykdommer blant hestene våre kan oppstå når som helst. I det å utøve god hestevelferd ligger det at vi har et ansvar for å holde hestene våre friske. Det er viktig at man daglig følger med på hestens helsetilstand. Når du vet hvordan hesten fremstår når den er frisk og har det bra, er det lettere å se om det er tegn på om noe er galt. Gode smittevernsrutiner er viktig både i det daglige, under transport, ved treninger og ved deltagelse i stevner både i Norge og utlandet. På Rytterforbundet sine nettsider er det laget en samleside for smittevern hest.
Illustrasjon hest
Trygg Rytterglede For alle

Trygg rytterglede for alle

- Med denne rapporten har ryttersporten fått et godt verktøy for det videre arbeidet med denne viktige samfunnsoppgaven. Vår visjon er «Rytterglede for alle», men vi ønsker nå legge til det lille, men viktige ordet «Trygg» - slik at visjonen blir «Trygg rytterglede for alle», uttalte president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum da rapporten ble tilgjengeliggjort i begynnelsen av 2021.

Nasjonal veileder hest

Veiledningen skal være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv. Veilederen er spesielt rettet mot landets kommuner, ettersom det er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og fordi kommunen er aktuell som kjøper av hestebaserte tjenester. Veilederen inneholder faktabasert informasjon, praktiske eksempler, kontaktinformasjon og lenker til aktuelt regelverk. Med dette verktøyet håper vi å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette fornæringsutvikling i kommunene.

Målet med veilederen er å gi et bilde av det norske hesteholdet. Deretter er intensjonen at veiledningen skal være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv.