Underviser du ryttere i rideskolen?

Publisert:
14/11/23
Foto: Pixabay

Norsk Hestesenter er, med bakgrunn i ønsker fra rideskolenæringen, igang med å utarbeide et deltids ridelærerstudie. Målgruppen for studiet er de som allerede underviser i rideskolen, men ønsker formell kompetanse og påfyll i «verktøykassen», samtidig som de vil utvikle egne rideferdigheter. Mange i denne målgruppen er allerede etablert med familie, egen stall og forpliktelser som gjør at et fullt studieløp på heltid over to år på Starum ikke er realistisk å gjennomføre.

For å kunne møte behovet er vi avhengige av å kartleggehvilken kompetanse de som allerede underviser i rideskolene innehar.  

Kunne du tenke deg en slik utdanning? Da vil vi invitere degtil å besvare spørreundersøkelsen under. Eller kjenner du noen som kunne værtinteressert i vårt tilbud? Da setter vi stor pris på om du vil dele denneinformasjonen med dem og oppfordre dem til å svare på undersøkelsen.

Jo flere svar vi mottar, desto bedre kan vi skreddersystudiet rundt næringens behov.

Klikk inn å svar på spørsmålene i denne linken:  Spørreundersøkelse 

Det tar bare noen få minutter.

På forhånd takk for hjelpen.