Oppstart for ny kursrekke i kurset ”Bærekraftige rideskoler”

Publisert:
8/11/22

28-30. oktober var 17 deltagere samlet på Norsk Hestesenter for første helg på kurset ”Bærekraftige rideskoler – et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet.”

Pilotkurset som ble gjennomført i fjor fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne, så det var en selvfølge å starte opp et nytt kurs i år. Temaer denne første kurshelgen var omdømme, hestevelferd, økonomi og drift. I tillegg var det rom for diskusjoner og erfaringsutvekslinger med likesinnede, noe som settes stor pris på med en hverdag der man ofte føler seg litt alene med sin drift.

Kurset er et resultat av samarbeidet rideskoler.no, som er dannet av Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund og Bransjeforening for rideskoler. Fredag ettermiddag startet kurset med en presentasjon av arrangørene og av alle rideskolene, fulgt av en middag der alle kunne bli bedre kjent.

Lørdag morgen var kurset for alvor i gang, og Norges Rytterforbund, representert ved generalsekretær Beate Heieren Hundhammer og organisasjonssjef Tine Skoftedalen Fossing fikk æren av å begynne. De hadde fokus på viktigheten av samarbeid mellom klubb og rideskole og konseptet ”Trygg rytterglede for alle”.

Deretter hadde Camilla Garmann, direktør i Norsk Rikstoto, et engasjerende innlegg om omdømme og viktigheten av at vi alle arbeider for å fremme hestesporten. Tett etterfulgt av dette snakket Torunn Knævelsrud, seksjonssjef i mattilsynet, om hestevelferd og det praktiske rundt dette med tanke på mattilsynet, lover og regler.

Etter en liten kaffepause hadde Hanne Dahl Lien fra Norsk Hestesenter en introduksjon til bedriftshåndboken. Denne boken er et produkt deltagerne skal ha ferdigstilt ved kursets slutt som skal gjøre rideskolens drift mer oversiktlig. Den vil være full av tips, konkrete fremgangsmåter og planer, og vil gjøre det lettere å involvere andre i driften ved behov. Hanne holdt også en innføring i digitale verktøy, med spesielt fokus på læringsplattformen canvas.

Etter dette var det tid for kursets høydepunkt, Lotta Hillbom. Lotta har lang erfaring som rideskolesjef og virksomhetssjef i ideelle foreninger. Hun er i dag klubbrådgiver ved Svenska Ridesportförbundet. I tre timer på lørdag og tre timer på søndag snakket Lotta engasjerende og entusiastisk om visjoner, handlingsplaner, prissetting, budsjett og regnskap i rideskolene. Det var mange hode diskusjoner, og Lotta ga hver enkelt deltager individuelle råd tilpasset deres bedrift.

Frida Aksnes avsluttet kurset ved fokusere på sunn hestevelferd hos rideskolehesten. Frida er veterinær og dressurtrener på Norsk hestesenter, og hadde gode innspill rundt tannhelse, bevegelse og rytterbelastning. Og konklusjonen til slutt ble at rideskolehesten har gode forutsetninger for et godt liv med lite helseutfordringer, grunnet variert bruk og rytterbelastning, mye utetid i flokk, mye arbeid i rolig tempo og profesjonell oppfølging.

I alle pauser og måltider gikk praten for fullt, og det er kanskje noe av det aller viktigste med dette kurset. De uformelle samtalene over en kopp kaffe, hvor det kommer frem mange gode ideer, man får knyttet kontakter og avlet frem nye samarbeid. 

Nå som modul 1 er gjennomført gjenstår to moduler, et digitalt og et fysisk.

Deltagerne meldte tilbake at de var strålende fornøyd med helgens innhold, og de reiste hjem med ny inspirasjon til egen drift. De satte også stor pris på samholdet, og opplevelsen av å  ha et nettverk der man kan søke råd og ny kunnskap. Til tross for et mangfold av deltagende rideskoler, både når det gjelder driftsform, størrelse og fokusområder, har alle en ting til felles, nemlig kjærligheten til hesten.