Oppsummering av spørreundersøkelsen 2022

Publisert:
14/9/23
Photo by Lukas: https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-survey-spreadsheet-590022/

Høsten 2022 ble alle 217 rideskolene som står på kartet til rideskoler.no invitert til å besvare en spørreundersøkelse 88 av rideskolene svarte på denne, noe som tilsvarer en svarprosent på 42%. Denne undersøkelsen sendes ut hvert annet år, og vi har et stort ønske om en høyere svarprosent i framtidige undersøkelser for å kunne forbedre statistikkens nøyaktighet.

Tallmaterialet er tenkt brukt til å synliggjøre omfanget av rideskolenæringen i Norge.

- Hvor mange rir i rideskole

- Hvor mange hester

- Hvilke typer driftsformer

- Hvilken type kompetanse osv.

Gjennom bearbeidelse av tallmaterialet ser vi at noen spørsmål er overflødige, mens noen andre spørsmål mangler. For eksempel hadde det vært interessant å kunne vise mer til forskjellene eller likhetene på tvers av fylkesgrenser.

Type driftsform av rideskolene

 • 72% av Norges rideskoler er privatdrevet.
 • Et fåtall er klubbeide, og enda færre er eid av en stiftelse eller kommunen.

 Juridisk struktur av rideskolene

 • 54% av rideskolene er enkeltmannsforetak.
 • 24% er aksjeselskap (AS).
 • 12,5% drives som idrettslag.

Oppstart og størrelse på rideskolene

 • 48% av rideskolene ble startet opp mellom 1990 og 2010.

88 rideskoler viser at det i disse rideskolene er:

 • Totalt 1350 hester
 • Totalt 200 heltidsansatte
 • Totalt 10.578 elever i uken
 • Totalt 547 ansatte

Antall hester og elever

 • En tredjedel av rideskolene har mellom 6-10 hester i sin virksomhet.
 • 40% har færre enn 80 elever i uken.
 • To rideskoler har over 500 elever i uken!

 Digital påmelding og lærlinger

 • 51% av rideskolene benytter seg av en form for digital påmelding.
 • 35% av rideskolene har lærlinger i sin bedrift.

Utdannelsesbakgrunn for Instruktører

 • 40% av instruktørene har en utdannelse fra Norsk Hestesenter (NHS).
 • 30% har en utdannelse fra Norges Rytterforbund (NRYF).
 • 16% har kun realkompetanse.
 • 64% ønsker en modulbasert ridelærerutdannelse.

 Medlemskap i rideklubber og samarbeid

 • 70% av Norges rideskoler har ikke obligatorisk medlemskap i en rideklubb for sine kunder.
 • 57% har en avtale om samarbeid med en rideklubb.

 Kjennskap til "Bærekraftige Rideskoler" Modulkurs

 • 67% av rideskolene som besvarte spørreundersøkelsen kjenner til modulkurset "Bærekraftige Rideskoler."

 Medlemskap i Bransjeforeningen for Rideskoler (BFR)

 • 38% av rideskolene er medlemmer av BFR.

Hovedoppgavene til BFR bør, ifølge respondentene, være å:

 • Være et talerør for bransjen.
 • Tilby faglig påfyll og nettverksbygging.

 

Vi håper at resultatene av denne spørreundersøkelsen vil bidra til en bedre forståelse av rideskolebransjen og fremme bærekraftig vekst og kvalitet i næringen.