Siste innspurt for deltagerne ved modulkurset "Bærekraftige Rideskoler"

Publisert:
30/5/22

7. og 8.mai ble tredje og siste modul av Bærekraftige Rideskoler kurset gjennomført på Norsk Hestesenter.

Tema denne siste modulen var blant annet «Samarbeid mellom rideskoler og rideklubber» med Seniorrådgiver Kjell Myhre og Generalsekretær Beate H. Hundhammer fra Norges Rytterforbund. Dette er et viktig tema som skapte engasjement og gode diskusjoner. Læringsutbyttet var stort for alle parter.

Beate Heieren Hundhammer og Kjell Myhre fra Norges Rytterforbund.

Lotta Hilbom kom til denne modulen også, og denne gangen var det «Rideskolens nøkkeltall» som var tema. Deltagerne hadde fått i oppgave å analysere egne regnskapstall i forkant, for å kunne utarbeide nøkkeltall for sin rideskole og sammenligne med de svenske rideskolene. Det var en vanskelig, men nyttig øvelse som skapte både frustrasjon, glede og godt samarbeid mellom de ulike rideskolene.

I tillegg snakket Lotta om «Kundebehandling og vertskapsroller».

Lotta Hillbom jobber til daglig som klubbrådgiver i det Svenska Ridsportförbundet.

Ola Limoseth fra Altero snakket om «Ansettelser» på en meget engasjerende og lærerik måte. Han hadde fokus på hvordan skal rideskolene skal rekruttere ansatte, hvordan velge den riktige og hvordan selge akkurat din bedrift til de arbeidssøkende.

Nå er det siste innspurt for deltagerne, og i disse dager så ferdigstiller de sluttproduktet fra kurset – bedriftshåndboken til sin rideskole. Det er en omfattende jobb, men den vil være et ekstremt godt verktøy i den videre driften.

"Kurset har gitt meg gode økonomisystemer jeg kan bruke i min rideskole. Jeg er spesielt fornøyd med at det har vært spesifikt for denne bransjen, og at vi deltagerne har kunnet diskutere og dele erfaringer. På den måten vil disse kursene være med på å skape et likere grunnlag for rideskolene i Norge. Gjennomgående har vi jobbet med omdømmebygging, både individuelt, men også sammen. Det er viktig at rideskolene forbindes med god kvalitet, hestevelferd og sikkerhet." Julianne Devold, daglig leder Julles Rideskole.

Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for Rideskoler anser at dette pilotprosjektet har vært en suksess. Alle tilbakemeldinger vi har fått underveis viser at det er et stort behov for kurs og møteplasser for de som driver rideskoler i Norge, sier prosjektleder Hanne K Dahl Lien.

Med det som bakgrunn og sammen med de gode resultatene bestemte de tre organisasjonene i dag at vi viderefører kurset, og at det kommer til å bli gjennomført hvert år.

Invitasjoner til det neste kurs vil bli sendt til alle som står på rideskoler.no sitt kart i slutten av denne uken, samt legges ut på rideskoler.no.

Følg med!